Iterationer, Iterationer, Iterationer...

”If I can give you guys one advice it’s this: Go and try to get as many iterations as possible within this limited time you’ve got!” siger Scott Doorley

Hasso Plattner institute of Design @ Stanford University bedre kendt som d.school

Hasso Plattner institute of Design @ Stanford University bedre kendt som d.school

Vi er midt i design briefet til vores sidste og afsluttende projekt på Design Thinking Bootcamp: Experiences in Innovation and Design. Pyha, det var en lang kursustitel. Stedet er d.school Stanford University - epicenter for Design Thinking midt i Silicon Valley.

Nå, men tilbage til Scott. Hvorfor er det nu så vigtigt med iterationer? Var det ikke bedre bare at lave den perfekte løsning første gang og så ikke skulle lave ekstraarbejde?

Jo, altså i en perfekt verden, hvor man ved hjælp af en perfekt proces kan tænke sig frem til perfekte løsninger, ville det være den perfekte måde at gøre det på. I virkeligheden er det meget sjældent alting er så perfekt. Og hvorfor også satse på det, når det ikke engang er nødvendigt?

Første prototype af værktøj til mennesker med forskellige former for mad-allergi

Første prototype af værktøj til mennesker med forskellige former for mad-allergi

Designprocessen handler om at blive klogere på problemet og de mennesker det berør, og på den baggrund finde frem til kernen af dette. I virkeligheden handler det mere om at eliminere alt det irelevante, de forkerte antagelser og de dårlige løsninger så tidligt som muligt, så man ikke spilder ressourcer på at gå veje som ender blindt.

Vi laver ikke mange og hurtige iterationer fordi vi har en forhåbning om at ramme rigtigt og løse problemet med første gode idé. Det handler om hurtigst muligt at blive klogere, blive inspireret og komme i den rigtige retning frem mod en løsning.For hver iteration bliver vi klogere og vi opbygger en dyb viden om problemet.

Ved at teste i flere omgange og få respons på mange forskelligartede løsninger opnår vi en dyb forståelse af problemet og de mennesker det berør.

Ideation baseret på forskellige antagelser, som senere afprøves med prototyper 

Ideation baseret på forskellige antagelser, som senere afprøves med prototyper 

Vi har fire uger til projektet. Det føles lige nu som virkelig lang tid til det forestående design projekt tre, eller ’DP3’ som det hedder på d.school-sprog. Det føles nok kun sådan, fordi vi allerede har været igennem DP1 og DP2, hvor vi virkelig blev presset på tid.

Design har det med at udfylde den tid der bliver sat af til det, og så gælder det om at være effektiv. Som designer er det en af udfordringerne at tilpasse processen til det igangværende projekt med de begrænsninger der gør sig gældende. At arbejde i iterationer er derfor meget skalérbart rent tidsmæssigt. Jeg har lavet iterationer der varede en time og andre der varede en hel måned, men jeg prøver altid at bestræbe mig på at komme igennem adskillige. Specielt i starten af en designproces hvor mange idéer stadig bygger på antagelser er hurtige iterationer ekstremt værdifulde.

"What we always see is that the groups who have gone through the most iterations somehow always ends up with the best solutions" slutter Scott af med.

 - Peter Gammelby