Design Thinking

Vi hedder Empati af en grund. Vejen til unikke insights går gennem empati og udgør grundstenen i Design Thinking. Tæt kontakt til brugerne er forudsætningen for at afdække unikke insights, der er det afgørende fundament for innovation. Design Thinking giver dybdegående forståelse for menneskers liv og identificerer emotionelle value propositions. Vi har lært fra de bedste med uddannelse fra Stanford University’s design skole, d.school, og vi har anvendt Design Thinking i projekter lige fra at hjælpe børn i familier med lav indkomst til redesign af komplekse software applikationer.

d.school Stanford

Prototyper som primus motor

Vi designer og bygger prototyper så tidligt i processen som muligt, fordi vi har erfaret, at det først er når en idé eller koncept manifesteres, at vi for alvor rykker os fra gætværk og meninger til viden og validering. De analoge og digitale prototyper er helt centrale elementer i måden vi arbejder på. Dette skyldes, at vi er overbeviste om, at en konstant prototyping af konkrete oplevelser er den bedste og mest effektive måde at frembringe relevante og unikke insights, som drivkraft i både begyndelsen, midten og slutningen af en udviklingsproces.


User Experience

Gennem brugeres interaktion med et produkt eller en service fremkommer distinkte, konkrete og individuelle oplevelser. Disse oplevelser (ofte benævnt User Experiences eller UX), er ofte helt afgørende i forhold til om produkter og service får succes - både på markedet og i selve brugssituationen. Selvom en oplevelse udspringer af den samme interaktion, er den ofte forskellig fra person til person, og den er udfordrende at observere, kortlægge og håndtere. Vi er specialiserede i at forstå oplevelsen, der opstår i brugerens møde med et produkt eller en service, og vi behersker evnen til at designe og justere interaktionen som oplevelsen springer ud af.